Renditja përfundimtare e kandidatëve që përfunduan me sukses konkurimin “Infermierë për Shqipërinë” për qarkun e Tiranës

Renditja (Dokumenti)

10 Prill 2018

Institucioni: Qarku Tiranë

Publikime të ngjashme

Qarku Tiranë

Njoftim për ankesat

Të gjithë kandidadlt që morën pjesë në testimin “Infermierë për Shqipërinë ” për qarkun e Tiranës kanë 5 (pesë) ditë afat të paraqesin ankesën e tyre me shkrim për rezultatin e testimin në portalin  “Infermierë për Read more…

Qarku Tiranë

Rezultatet e testimit

Rezultatet e testimit të profesioneve të shkencave mjekësore teknike të kryer në datë 31.03.2018 për qarkun Tiraneë. Rezultatet e provimit

Qarku Tiranë

Njoftim

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale bën publike përgjigjet e pyetjeve të testimit për infermierë, mami, fizioterapistë, teknikë laboratori dhe teknikë imazherie që u zhvillua sot në ambientet e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë. Përgjigjet e Read more…