Në zbatim të Udhëzimit të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 493, datë 13.11.2017 “Për administrimin e procedurave të punësimit për profesionet e shkencave mjekësore teknike në institucionet shëndetësore publike në Republikën e Shqipërisë”, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale publikon listat mbi rezultatet e verifikimit parapraktë kandidatëve që kanë aplikuar për pozicionet e shpallura vakant për profesione të shkencave shëndetësore, sipas Qarqeve. Kandidatët që nuk janë kualifikuar do të njoftohen me email për arsyet e moskualifikimit.

Kandidatët që nuk janë kualifikuar kanë të drejtë të ankimohen brenda pesë ditëve kalendarike, në adresën [email protected]

Në ditët në vijim do të njoftoheni për datën, vendin dhe orën e saktë për zhvillimin e testimit me shkrim. 

 

Institucioni: Njoftime

Publikime të ngjashme

Njoftime

Korrigjim i një gabimi në shkrim

  Për të parë dokumentin KLIKONI KËTU  

Njoftime

Njoftim

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale sqaron dhe siguron të gjithë konkurentët që kanë marrë pjesë në testimin e datës 16 shkurt, se aktualisht kanë të publikuar në portalin “Infermierë për Shqipërinë” pikët sipas meritës Read more…

Qarku Tiranë

Njoftim

“Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale bën publike rezultatet e testimit me shkrim për profesionistet mjekesor te shkencave teknike: Teknik Laboratori, Teknik Imazherie, Fizioterapist dhe Mami që u zhvillua sot në 16/02/2019 ambientet e Godinës së Read more…