Në zbatim të Udhëzimit të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 493, datë 13.11.2017 “Për administrimin e procedurave të punësimit për profesionet e shkencave mjekësore teknike në institucionet shëndetësore publike në Republikën e Shqipërisë”, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale publikon listat mbi rezultatet e verifikimit parapraktë kandidatëve që kanë aplikuar për pozicionet e shpallura vakant për profesione të shkencave shëndetësore, sipas Qarqeve. Kandidatët që nuk janë kualifikuar do të njoftohen me email për arsyet e moskualifikimit.

Kandidatët që nuk janë kualifikuar kanë të drejtë të ankimohen brenda pesë ditëve kalendarike, në adresën [email protected]

Në ditët në vijim do të njoftoheni për datën, vendin dhe orën e saktë për zhvillimin e testimit me shkrim. 

 

Institucioni: Njoftime

Publikime të ngjashme

Qarku Korçë

Njoftim për intervistë pune

Ju njoftojme se diten e enjte date 13 shtator 2018, ne oren 12:00 ne godinen e DSHP Korce (godina e stomatologjise) do te behet intervista per perzgjedhjen e vendeve te punes per infermjer per Qarkun e Korces, Read more…

Njoftime

Përgjigjet e pyetjeve të testimit

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale bën publike përgjigjet e pyetjeve të testimit për infermierë, mami,teknikë laboratori dhe teknikë imazherie që u zhvillua sot në 18/07/2018 ambientet  e Godinës së Lëndeve Paraklinike (pas spitalit infektiv) Read more…

Njoftime

NJOFTIM PËR NDRYSHIMIN E ORARIT TË TESTIMIT TË KANDIDATËVE PËR PROFESIONE TË SHKENCAVE SHËNDETËSORE

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale njofton se për arsye logjistike, testimi i kandidatëve do të shtyhet për në orën 14.00, datë 18/07/2018. Testimi zhvillohet në Godinën e Lëndeve Paraklinike (pas spitalit infektiv) Qendra Spitalore Read more…