Diçka më tepër rreth kuadrit ligjor:

Për disa ndryshime në Udhëzimin nr.481, datë 27.06.2019 për teknikët e shkencave mjekësore

Kodi etik-deontologjik i profesioneve infermier/e, mami, fizioterapeft/e,teknik/e laboratori, eknkik/e imazherie,logopedist/e

Ligji “Për Urdhrin e Infermierit”

Udhëzim nr.481,date 27.06.2019 për teknikët e shkencave mjekësore

Për disa ndryshime në Udhëzimin nr.481, datë 27.06.2019 për teknikët e shkencave mjekësore