Komisionet e Vlerësimit të Kandidatëve të Qarkut Tiranë dhe Fier njoftojnë se shtohen në listën e verifikimit përfundimtar dhe kandidatët, të cilët për arsye të justifikuara nuk arritën të bënin ankimimin brenda afateve të caktuara si më poshtë:

Aurel Capo, Infermier Qarku Tiranë 13,3 pikë
Elton Mema, Infermier Qarku Tiranë 6,4 pikë
Sonila Hasmema, Infermier Qarku Tiranë 8,3 pikë
Hysni Hoxha, Teknik Imazherie Qarku Tiranë 7,2 pikë
Behare Zhupani, Infermier Qarku Tiranë 9,6 pikë
Eraldo Belba, Teknik Imazherie Fier 10,5 pikë