Lista e kandidatëve Infermieri

Lista e kandidatëve Teknike Imazherie

Lista e kandidatëve Mami

Lista e kandidatëve Teknikë Laboratori

Lista e kandidatëve Fizioterapi