DREJTORIA RAJONALE SHKODËR           
NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR SHKODËR
PROFILI INFERMIER
NR.EMËRMBIEMËRPROFESIONNJESIAPIKËPROVIZOR
1SilvanaSterkajInfermierShkodër59.8
2ArsenidaCukaliInfermierShkodër57.4Provizor
3EnkelejdaShkrelajInfermierShkodër54.3Provizor
4AlmaManiInfermierShkodër52.9
5MirelaMarkuInfermierShkodër52.8
6DritaTanushiInfermierShkodër52.7
7ArmelaKepecaInfermierShkodër51.9
8EsterinaKapcariInfermierShkodër51.9
9MirelaKrajaInfermierShkodër50.8Provizor
10SuelaBanishtaInfermierShkodër49.5Provizor
11AidaHoxhajInfermierShkodër49.1
12KristianNdojaInfermierShkodër48.7
13BledarVukajInfermierShkodër47.8
14Jesmina DorzajInfermierShkodër47.7
15Samir BushatiInfermierShkodër47.4
16MeritaVukajInfermierShkodër46.7Provizor
17EldonePrendushiInfermierShkodër46.6
18EnaildaLamiInfermierShkodër46.3
19DenaldaVejukaInfermierShkodër46
20AurelaNikolliInfermierShkodër45.5
21ValentinaMarinajInfermierShkodër45.5
22BevjeraMesiInfermierShkodër45.4
23EogenLuaniInfermierShkodër43.8
24EsmaPelinkuInfermierShkodër43.8
25DritaGjoniInfermierShkodër43.7
26FisnikeAhmetiInfermierShkodër43.5
27OrnelaXhuxhaInfermierShkodër42.9
28JolsidaHasaniInfermierShkodër42.6
29SidorelaKolajInfermierShkodër42.5
30ValbonaSakejInfermierShkodër42.1
31Giraj MuçaInfermierShkodër42
32MirsadaPrroniInfermierShkodër42
33ElhaidaGarupiInfermierShkodër41.5
34AnselmBashiInfermierShkodër41.4
35EdonaVelaInfermierShkodër41
36MarinelaHilajInfermierShkodër40.9
37IsmailPlavaInfermierShkodër40.8
38MeriLazriInfermierShkodër40.7
39MarukeKodraInfermierShkodër40.5
40AdmirSenajInfermierShkodër40.1
41SabinaShabaniInfermierShkodër40.1
42VilmaDociInfermierShkodër40.1
PROFILI MAMI
NR.EMËRMBIEMËRPROFESIONNJESIAPIKËPROVIZOR
1LeonidaFranjaMamiShkodër54.3
2MandalenaByketaMamiShkodër51.2Provizor
3KleaSelimajMamiShkodër51.2
4KristineLivadhiMamiShkodër50.9
5IdenPuciMamiShkodër46.4
6BriseldaNeziriMamiShkodër45.1
7UardaKrajaMamiShkodër44.2
8MedinaKerjotaMamiShkodër43.9
9KristianaQepuriMamiShkodër42.3
10BarbaraKeÇiMamiShkodër42.2
11IrdaLelajMamiShkodër42.2Provizor
12ValbonaGjergjajMamiShkodër42.1Provizor
13ElkidaCekajMamiShkodër42
14AnisaRexhaMamiShkodër41.4
15MarselaTanushiMamiShkodër41.4
16MarjanaSokoliMamiShkodër41.2
17EsraSekajMamiShkodër40.5
PROFILI FIZIOTERAPIST
NR.EMËRMBIEMËRPROFESIONNJESIAPIKËPROVIZOR
1EsmeraldaPrroniFizioterapistShkodër64.4
2IndritSmakajFizioterapistShkodër63.9
3JeseminaPrroniFizioterapistShkodër59.8
4IzmirHaxhijaFizioterapistShkodër58.3
5EdraKurtajFizioterapistShkodër55.6
6OltaLekaFizioterapistShkodër54.8
7MirandaGuriFizioterapistShkodër53.1
8KleadGjylaFizioterapistShkodër52.5
9BledarAdemiFizioterapistShkodër51.1
10FatjonBrociFizioterapistShkodër50.9
11LirjanZefiFizioterapistShkodër49.9
12IsidaCiciFizioterapistShkodër47.9
13ErestinaQehajaFizioterapistShkodër47.8
14AdelajdaKutrolliFizioterapistShkodër47.7
15XhuljanKolaFizioterapistShkodër47.5
16JonilaPiraniFizioterapistShkodër44.3
17OdensaMustafaFizioterapistShkodër40.7
PROFILI TEKNIK LABORATORI
NR.EMËRMBIEMËRPROFESIONNJESIAPIKËPROVIZOR
1ElmaManiTeknik laboratoriShkodër50
NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR MALESI E MADHE
PROFILI INFERMIER
NR.EMËRMBIEMËRPROFESIONNJESIAPIKËPROVIZOR
1SilvanaSterkajInfermierMalësi e Madhe59.8
2ArmelaKepecaInfermierMalësi e Madhe51.9
3EldonePrendushiInfermierMalësi e Madhe46.6
4OrnelaXhuxhaInfermierMalësi e Madhe42.9
5SidorelaKolajInfermierMalësi e Madhe42.5
6ElhaidaGarupiInfermierMalësi e Madhe41.5
7IsmailPlavaInfermierMalësi e Madhe40.8
8MeriLazriInfermierMalësi e Madhe40.7
9VilmaDociInfermierMalësi e Madhe40.1
PROFILI MAMI
NR.EMËRMBIEMËRPROFESIONNJESIAPIKËPROVIZOR
1LeonidaFranjaMamiMalësi e Madhe54.3
2KleaSelimajMamiMalësi e Madhe51.2
3KristineLivadhiMamiMalësi e Madhe50.9
4IdenPuciMamiMalësi e Madhe46.4
5BriseldaNeziriMamiMalësi e Madhe45.1
6MedinaKerjotaMamiMalësi e Madhe43.9
7KristianaQepuriMamiMalësi e Madhe42.3
8ValbonaGjergjajMamiMalësi e Madhe42.1Provizor
9ElkidaCekajMamiMalësi e Madhe42
10MarselaTanushiMamiMalësi e Madhe41.4
11MarjanaSokoliMamiMalësi e Madhe41.2
PROFILI FIZIOTERAPIST
NR.EMËRMBIEMËRPROFESIONNJESIAPIKËPROVIZOR
1IndritSmakajFizioterapistMalësi e Madhe63.9
2IzmirHaxhijaFizioterapistMalësi e Madhe58.3
3EdraKurtajFizioterapistMalësi e Madhe55.6
4OltaLekaFizioterapistMalësi e Madhe54.8
5MirandaGuriFizioterapistMalësi e Madhe53.1
6FatjonBrociFizioterapistMalësi e Madhe50.9
7IsidaCiciFizioterapistMalësi e Madhe47.9
8ErestinaQehajaFizioterapistMalësi e Madhe47.8
9AdelajdaKutrolliFizioterapistMalësi e Madhe47.7
10JonilaPiraniFizioterapistMalësi e Madhe44.3
11OdensaMustafaFizioterapistMalësi e Madhe40.7
PROFILI TEKNIK LABORATORI
NR.EMËRMBIEMËRPROFESIONNJESIAPIKËPROVIZOR
1DenidaHysejTeknik laboratoriMalësi e Madhe74.3
2ElmaManiTeknik laboratoriMalësi e Madhe50
NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR PUKË
PROFILI FIZIOTERAPIST
NR.EMËRMBIEMËRPROFESIONNJESIAPIKËPROVIZOR
1IndritSmakajFizioterapistPukë63.9
2IzmirHaxhijaFizioterapistPukë58.3
3EdraKurtajFizioterapistPukë55.6
4OltaLekaFizioterapistPukë54.8
5MirandaGuriFizioterapistPukë53.1
6FatjonBrociFizioterapistPukë50.9
7ErestinaQehajaFizioterapistPukë47.8
8AdelajdaKutrolliFizioterapistPukë47.7
9JonilaPiraniFizioterapistPukë44.3
10OdensaMustafaFizioterapistPukë40.7
NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR LEZHË
PROFILI INFERMIER
NR.EMËRMBIEMËRPROFESIONNJESIAPIKËPROVIZOR
1LiljanaGjoniInfermierLezhë70.9
2MirelaMarkuInfermierLezhë67.5
3ArmelaKepecaInfermierLezhë51.9
4AuroraBerbiu InfermierLezhë51.1
5GlaudianVishaInfermierLezhë49.5
6DonaldaMarkuInfermierLezhë46.7
7FatjonKastrati InfermierLezhë45.4
8KristianaPreÇiInfermierLezhë45
9BardheKalajInfermierLezhë43.2Provizor
10AngjelinaBajraktariInfermierLezhë42.8Provizor
11DonaldaShabiInfermierLezhë42.2
12MarkiljanLushajInfermierLezhë42.2Provizor
13DorjanaVociInfermierLezhë41.1
14MauricioKeciInfermierLezhë40.8
15MeriLazriInfermierLezhë40.7
PROFILI MAMI
NR.EMËRMBIEMËRPROFESIONNJESIAPIKËPROVIZOR
1MatildaPretashiMamiLezhë63.6Provizor
2EglantinaNdrelalajMamiLezhë58.1
3DonikaMarkuMamiLezhë54.1Provizor
4KlaudiaGjonpalajMamiLezhë53.4Provizor
5DonatelaJahjaMamiLezhë52.6
6MandalenaByketaMamiLezhë51.2
7AuroraCoku(Prenga)MamiLezhë51.1
8AnxhelikaGjokhilajMamiLezhë51Provizor
9DrilonaBrataMamiLezhë48.5Provizor
10ErildaPalokajMamiLezhë46.9
11MarieTomaMamiLezhë45.5
12DajanaNdojMamiLezhë45
13MeryQafaMamiLezhë43
14ElsaLikaMamiLezhë42.3
15BarbaraKeçiMamiLezhë42.2
PROFILI FIZIOTERAPIST
NR.EMËRMBIEMËRPROFESIONNJESIAPIKËPROVIZOR
1RominaHetaFizioterapistLezhë53.4
2KleadGjylaFizioterapistLezhë52.5
3AurelaMarkuFizioterapistLezhë52.2
4LirjanZefiFizioterapistLezhë49.9
5IsidaCiciFizioterapistLezhë47.9
6RedinaJushiFizioterapistLezhë47.8
7AristeaGjergjiFizioterapistLezhë47.8
8XhuljanKolaFizioterapistLezhë47.5
9SilvanaShtjefniFizioterapistLezhë45.1
PROFILI TEKNIK IMAZHERIE
NR.EMËRMBIEMËRPROFESIONNJESIAPIKËPROVIZOR
1DajanaPerajTeknik imazherieLezhë53.9
2ErolaKocaTeknik imazherieLezhë53.3
NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR MIRDITË
PROFILI INFERMIER
NR.EMËRMBIEMËRPROFESIONNJESIAPIKËPROVIZOR
1EdaPepkolaInfermierMirditë50.1
PROFILI MAMI
NR.EMËRMBIEMËRPROFESIONNJESIAPIKËPROVIZOR
1DonikaMarkuMamiMirditë54.1Provizor
2AuroraCoku(Prenga)MamiMirditë51.1
3ErildaPalokajMamiMirditë46.9
4MarieTomaMamiMirditë45.5
5MeryQafaMamiMirditë43
6ElsaLikaMamiMirditë42.3
PROFILI FIZIOTERAPIST
NR.EMËRMBIEMËRPROFESIONNJESIAPIKËPROVIZOR
1RominaHetaFizioterapistMirditë53.4
2AurelaMarkuFizioterapistMirditë52.2
3RedinaJushiFizioterapistMirditë47.8
4AristeaGjergjiFizioterapistMirditë47.8
5SilvanaShtjefniFizioterapistMirditë45.1
PROFILI TEKNIK IMAZHERIE
NR.EMËRMBIEMËRPROFESIONNJESIAPIKËPROVIZOR
1DajanaPerajTeknik imazherieMirditë53.9
2ErolaKocaTeknik imazherieMirditë53.3
NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR KURBIN
PROFILI INFERMIER
NR.EMËRMBIEMËRPROFESIONNJESIAPIKËPROVIZOR
1SajmireHajrullahiInfermierKurbin51.7Provizor
2BardheKalajInfermierKurbin43.2Provizor
3AngjelinaBajraktariInfermierKurbin42.8Provizor
4DorjanaVociInfermierKurbin41.1
5MauricioKeciInfermierKurbin40.8
PROFILI MAMI
NR.EMËRMBIEMËRPROFESIONNJESIAPIKËPROVIZOR
1DonikaMarkuMamiKurbin54.1Provizor
2DonatelaJahjaMamiKurbin52.6Provizor
3AuroraCoku(Prenga)MamiKurbin51.1
4ArtaCunguMamiKurbin48.9
5ErildaPalokajMamiKurbin46.9
6MarieTomaMamiKurbin45.5
7MeryQafaMamiKurbin43
8ElsaLikaMamiKurbin42.3
PROFILI FIZIOTERAPIST
NR.EMËRMBIEMËRPROFESIONNJESIAPIKËPROVIZOR
1RominaHetaFizioterapistKurbin53.4
2AurelaMarkuFizioterapistKurbin52.2
3AristeaGjergjiFizioterapistKurbin47.8
4SilvanaShtjefniFizioterapistKurbin45.1
PROFILI TEKNIK IMAZHERIE
NR.EMËRMBIEMËRPROFESIONNJESIAPIKËPROVIZOR
1DajanaPerajTeknik imazherieKurbin53.9
2ErolaKocaTeknik imazherieKurbin53.3
NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR KUKËS
PROFILI INFERMIER
NR.EMËRMBIEMËRPROFESIONNJESIAPIKËPROVIZOR
1RabieShahu InfermierKukës49.6
2SadeteHereniInfermierKukës46.3
3MirjanaSopajInfermierKukës45.9
4Ervina HodaInfermierKukës45
5ErmelaIseberi(Peposhi)InfermierKukës44.1
6IlirjanaNoka(Dafku)InfermierKukës44
7AlmaArifajInfermierKukës43.9Provizor
8Besime    NergutiInfermierKukës43.5
9EftalieSopaj  InfermierKukës43.2
10AlmaDomiInfermierKukës41.9
11RudinaMetaliaInfermierKukës41.5
12SelvieMurtatiInfermierKukës41.1Provizor
13Erlina NergutiInfermierKukës40.7
14SelimieRexha InfermierKukës40.5
15JetonMaksutiInfermierKukës40.4
16Valmira Petku InfermierKukës40.4
PROFILI MAMI
NR.EMËRMBIEMËRPROFESIONNJESIAPIKËPROVIZOR
1FjonaPasholliMamiKukës41.5
PROFILI FIZIOTERAPIST
NR.EMËRMBIEMËRPROFESIONNJESIAPIKËPROVIZOR
1KleadGjylaFizioterapistKukës52.5
2LirjanZefiFizioterapistKukës49.9
3XhuljanKolaFizioterapistKukës47.5
4ElisKushovaFizioterapistKukës44
5AlfredKokaFizioterapistKukës41.4
PROFILI TEKNIK IMAZHERIE
NR.EMËRMBIEMËRPROFESIONNJESIAPIKËPROVIZOR
1RedianaOnuziTeknik imazherieKukës47.8
NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR HAS
PROFILI INFERMIER
NR.EMËRMBIEMËRPROFESIONNJESIAPIKËPROVIZOR
1SabajeteMazrreku InfermierHas43.7Provizor
2QamilKastrati InfermierHas41.2
PROFILI MAMI
NR.EMËRMBIEMËRPROFESIONNJESIAPIKËPROVIZOR
1FjonaPasholliMamiHas41.5
PROFILI FIZIOTERAPIST
NR.EMËRMBIEMËRPROFESIONNJESIAPIKËPROVIZOR
1ElisKushovaFizioterapistHas44
2AlfredKokaFizioterapistHas41.4
PROFILI TEKNIK IMAZHERIE
NR.EMËRMBIEMËRPROFESIONNJESIAPIKËPROVIZOR
1RedianaOnuziTeknik imazherieHas47.8
NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR TROPOJË
PROFILI FIZIOTERAPIST
NR.EMËRMBIEMËRPROFESIONNJESIAPIKËPROVIZOR
1ElisKushovaFizioterapistTropojë44
2AlfredKokaFizioterapistTropojë41.4
PROFILI TEKNIK IMAZHERIE
NR.EMËRMBIEMËRPROFESIONNJESIAPIKËPROVIZOR
1RedianaOnuziTeknik imazherieTropojë47.8