NJESIA VENDORE SHKODER
PROFILI INFERMIER
NrEmërMbiemërProfesioniNjësia vendorePikët totale
1DonikaShkozaInfermierShkodër75.5Provizor
2MedinaSulejmaniInfermierShkodër61.2Provizor
3KlaudiaCuniInfermierShkodër60.2Provizor
4EglaFojletaInfermierShkodër60.2Provizor
5SilvanaSterkajInfermierShkodër59.8
6BleonaNdojInfermierShkodër58.5Provizor
7BrigenaZaganjoriInfermierShkodër58.4Provizor
8EsmaKapllanajInfermierShkodër58.3Provizor
9MarinaGeciInfermierShkodër58Provizor
10MedinaHetajInfermierShkodër57.4
11ArsenidaCukaliInfermierShkoder57.4
12KristelaLleshiInfermierShkodër57.1
13DenisKapllanajInfermierShkodër56.3
14HyrijeMetiInfermierShkodër55.2
15MarjanaPrengaInfermierShkodër55
16ArjetBalajInfermierShkodër54.8
17FjoralbaSelaInfermierShkodër54.5
18EnkelejdaShkrelajInfermierShkodër54.3
19VildanaRringajInfermierShkodër53.2
20AlmaManiInfermierShkodër52.9
21DritaTanushiInfermierShkodër52.7
22ArmelaKepecaInfermierShkodër51.9
23EsterinaKapcariInfermierShkodër51.9
24VanesaSufajInfermierShkodër49.7
25EdonaKrajaInfermierShkodër49.1
26SidorelaHilaInfermierShkodër49
27LajeShabajInfermierShkodër48.1
28SameldaMetiInfermierShkodër47.7
29MeritaVukajInfermierShkodër46.7
30EldonePrendushiInfermierShkodër46.6
31DisaraMucaInfermierShkodër46.4
32LinditaProgniInfermierShkodër46.1
33DenaldaVejukaInfermierShkodër46
34MirelaMarku (Hanja)InfermierShkodër46
35ErjolaKopaniInfermierShkodër46
36AurelaNikolliInfermierShkodër45.5
37SuadaUjkajInfermierShkodër45.5
38ValentinaMarinajInfermierShkodër45.5
39BevjeraMesiInfermierShkodër45.4
40ElsaCelepijaInfermierShkodër44.5
41MarselaTerbuniInfermierShkodër44.5
42EogenLuaniInfermierShkodër43.8
43EsmaPelinkuInfermierShkodër43.8
44DritaGjoniInfermierShkodër43.7
45OrnelaXhuxhaInfermierShkodër42.9
46AidaCokajInfermierShkodër42.8
47JolsidaHasaniInfermierShkodër42.6
48SidorelaKolajInfermierShkodër42.5
49SidritDritorjaInfermierShkodër42.4
50ValbonaSakejInfermierShkodër42.1
51MirsadaPrroniInfermierShkodër42
52BlertaKotaInfermierShkodër41.9
53MireleKoprivaInfermierShkodër41.7
54ElhaidaGarupiInfermierShkodër41.5
55MarinelaHilajInfermierShkodër40.9
56IsmailPlavaInfermierShkodër40.8
57MeriLazriInfermierShkodër40.7
58MarukeKodraInfermierShkodër40.5
59DritanQafarenaInfermierShkodër40.4
60KristinëMarketaInfermierShkodër40.3
61SabinaShabaniInfermierShkodër40.1
62VilmaDociInfermierShkodër40.1
PROFILI MAMI
NrEmërMbiemërProfesioniNjësia vendorePikët totale
1LizanaHilajMamiShkodër70.9
2RezoaldaShegaMamiShkodër61.9
3SedinaCanajMamiShkodër60.9
4BlertaGurraMamiShkodër60.5
5FlutureKurtajMamiShkodër58.9
6PaolaPervjelaMamiShkodër55.8
7FidarijeDaniMamiShkodër55.8Provizor
8LeonidaFranjaMamiShkodër54.3
9SaideMetiMamiShkodër52
10FatimeLogjaMamiShkodër51.9
11MandalenaByketaMamiShkodër51.2
12KleaSelimajMamiShkodër51.2
13KristineLivadhiMamiShkodër50.9
14AurelaDodajMamiShkodër48.3
15XhuliaDodajMamiShkodër48.2
16StelaPanoMamiShkodër47.7
17SidorelaKodraMamiShkodër46.8
18IdenPuciMamiShkodër46.4
19EsmeraldaTrumciMamiShkodër45.3
20BriseldaNeziriMamiShkodër45.1
21IrisHalluniMamiShkodër44.4
22UardaKrajaMamiShkodër44.2
23MedinaKerjotaMamiShkodër43.9
24EvelinaShpatiMamiShkodër42.8
25KristianaQepuriMamiShkodër42.3
26BarbaraKeÇiMamiShkodër42.2
27IrdaLelajMamiShkodër42.2
28ValbonaGjergjajMamiShkodër42.1
29ElkidaCekajMamiShkodër42
30AnisaRexhaMamiShkodër41.4
31MarselaTanushiMamiShkodër41.4
32MarjanaSokoliMamiShkodër41.2
33EsraSekajMamiShkodër40.5
PROFILI FIZIOTERAPIST
NrEmërMbiemërProfesioniNjësia vendorePikët totale
1SadritaUlliniFizioterapistShkodër82.7
2MirsadPiranajFizioterapistShkodër73.7
3ZamiraDodaFizioterapistShkodër72.5
4EsmeraldaPrroniFizioterapistShkodër64.4
5IndritSmakajFizioterapistShkodër63.9
6JeseminaPrroniFizioterapistShkodër59.8
7IzmirHaxhijaFizioterapistShkodër58.3
8EdraKurtajFizioterapistShkodër55.6
9OltaLekaFizioterapistShkodër54.8
10MirandaGuriFizioterapistShkodër53.1
11KleadGjylaFizioterapistShkodër52.5
12BledarAdemiFizioterapistShkodër51.1
13FatjonBrociFizioterapistShkodër50.9
14LirjanZefiFizioterapistShkodër49.9
15IsidaCiciFizioterapistShkodër47.9
16ErestinaQehajaFizioterapistShkodër47.8
17AdelajdaKutrolliFizioterapistShkodër47.7
18XhuljanKolaFizioterapistShkodër47.5
19JonilaPiraniFizioterapistShkodër44.3
20OdensaMustafaFizioterapistShkodër40.7
PROFILI TEKNIK LABORATORI
NrEmërMbiemërProfesioniNjësia vendorePikët totale
1OrkidaShallariTeknik laboratoriShkodër69.5
2ElmaManiTeknik laboratoriShkodër50
PROFILI TEKNIK IMAZHERIE
NrEmërMbiemërProfesioniNjësia vendorePikët totale
1GazjonKrajaTeknik imazherieShkodër43
NJESIA VENDORE MALESI E MADHE
PROFILI INFERMIER
NrEmërMbiemërProfesioniNjësia vendorePikët totale
1SilvanaSterkajInfermierMalësi e Madhe59.8
2BrigenaZaganjoriInfermierMalësi e Madhe58.4Provizor
3ArjetBalajInfermierMalësi e Madhe54.8
4ArmelaKepecaInfermierMalësi e Madhe51.9
5VanesaSufajInfermierMalësi e Madhe49.7
6SidorelaHilaInfermierMalësi e Madhe49
7LajeShabajInfermierMalësi e Madhe48.1
8SameldaMetiInfermierMalësi e Madhe47.7
9EldonePrendushiInfermierMalësi e Madhe46.6
10DisaraMucaInfermierMalësi e Madhe46.4
11MirelaMarku (Hanja)InfermierMalësi e Madhe46
12ErjolaKopaniInfermierMalësi e Madhe46
13ValentinaMarinajInfermierMalësi e Madhe45.5
14BevjeraMesiInfermierMalësi e Madhe45.4
15ElsaCelepijaInfermierMalësi e Madhe44.5
16MarselaTerbuniInfermierMalësi e Madhe44.5
17EsmaPelinkuInfermierMalësi e Madhe43.8
18DritaGjoniInfermierMalësi e Madhe43.7
19OrnelaXhuxhaInfermierMalësi e Madhe42.9
20AidaCokajInfermierMalësi e Madhe42.8
21SidorelaKolajInfermierMalësi e Madhe42.5
22SidritDritorjaInfermierMalësi e Madhe42.4
23MirsadaPrroniInfermierMalësi e Madhe42
24BlertaKotaInfermierMalësi e Madhe41.9
25MireleKoprivaInfermierMalësi e Madhe41.7
26ElhaidaGarupiInfermierMalësi e Madhe41.5
27MarinelaHilajInfermierMalësi e Madhe40.9
28IsmailPlavaInfermierMalësi e Madhe40.8
29MeriLazriInfermierMalësi e Madhe40.7
30MarukeKodraInfermierMalësi e Madhe40.5
31KristinëMarketaInfermierMalësi e Madhe40.3
32SabinaShabaniInfermierMalësi e Madhe40.1
33VilmaDociInfermierMalësi e Madhe40.1
PROFILI MAMI
NrEmërMbiemërProfesioniNjësia vendorePikët totale
1SedinaCanajMamiMalësi e Madhe60.9
2FidarijeDaniMamiMalësi e Madhe55.8
3LeonidaFranjaMamiMalësi e Madhe54.3
4SaideMetiMamiMalësi e Madhe52
5FatimeLogjaMamiMalësi e Madhe51.9
6KleaSelimajMamiMalësi e Madhe51.2
7KristineLivadhiMamiMalësi e Madhe50.9
8AurelaDodajMamiMalësi e Madhe48.3
9XhuliaDodajMamiMalësi e Madhe48.2
10StelaPanoMamiMalësi e Madhe47.7
11SidorelaKodraMamiMalësi e Madhe46.8
12IdenPuciMamiMalësi e Madhe46.4
13EsmeraldaTrumciMamiMalësi e Madhe45.3
14BriseldaNeziriMamiMalësi e Madhe45.1
15IrisHalluniMamiMalësi e Madhe44.4
16MedinaKerjotaMamiMalësi e Madhe43.9
17EvelinaShpatiMamiMalësi e Madhe42.8
18KristianaQepuriMamiMalësi e Madhe42.3
19ValbonaGjergjajMamiMalësi e Madhe42.1
20ElkidaCekajMamiMalësi e Madhe42
21MarselaTanushiMamiMalësi e Madhe41.4
22MarjanaSokoliMamiMalësi e Madhe41.2
PROFILI FIZIOTERAPIST
NrEmërMbiemërProfesioniNjësia vendorePikët totale
1SadritaUlliniFizioterapistMalësi e Madhe82.7
2MirsadPiranajFizioterapistMalësi e Madhe73.7
3ZamiraDodaFizioterapistMalësi e Madhe72.5
4IndritSmakajFizioterapistMalësi e Madhe63.9
5IzmirHaxhijaFizioterapistMalësi e Madhe58.3
6EdraKurtajFizioterapistMalësi e Madhe55.6
7OltaLekaFizioterapistMalësi e Madhe54.8
8MirandaGuriFizioterapistMalësi e Madhe53.1
9FatjonBrociFizioterapistMalësi e Madhe50.9
10IsidaCiciFizioterapistMalësi e Madhe47.9
11ErestinaQehajaFizioterapistMalësi e Madhe47.8
12AdelajdaKutrolliFizioterapistMalësi e Madhe47.7
13JonilaPiraniFizioterapistMalësi e Madhe44.3
14OdensaMustafaFizioterapistMalësi e Madhe40.7
PROFILI TEKNIK LABORATORI
NrEmërMbiemërProfesioniNjësia vendorePikët totale
1DenidaHysejTeknik laboratoriMalësi e Madhe74.3
2ElmaManiTeknik laboratoriMalësi e Madhe50
NJESIA VENDORE PUKE
PROFILI INFERMIER
NrEmërMbiemërProfesioniNjësia vendorePikët totale
1VildanaRringajInfermierPukë53.2
2MirelaMarku (Hanja)InfermierPukë46
PROFILI FIZIOTERAPIST
NrEmërMbiemërProfesioniNjësia vendorePikët totale
1IndritSmakajFizioterapistPukë63.9
2IzmirHaxhijaFizioterapistPukë58.3
3EdraKurtajFizioterapistPukë55.6
4OltaLekaFizioterapistPukë54.8
5MirandaGuriFizioterapistPukë53.1
6FatjonBrociFizioterapistPukë50.9
7ErestinaQehajaFizioterapistPukë47.8
8AdelajdaKutrolliFizioterapistPukë47.7
9JonilaPiraniFizioterapistPukë44.3
10OdensaMustafaFizioterapistPukë40.7
NJESIA VENDORE LEZHE
PROFILI INFERMIER
NrEmërMbiemërProfesioniNjësia vendorePikët totale
1LiljanaGjoniInfermierLezhë70.9
2PrishilaTurkajInfermierLezhë62.4Provizor
3BleonaNdojInfermierLezhë58.5Provizor
4KlodjanaGjergjiInfermierLezhë57.2
5DesaraGjinajInfermierLezhë57.2Provizor
6LizeMatriziInfermierLezhë55.5Provizor
7ErjolaIsufajInfermierLezhë53.6Provizor
8ArmelaKepecaInfermierLezhë51.9
9MelisaGjergjiInfermierLezhë51.2
10GlaudianVishaInfermierLezhë49.5
11JetmiraDedajInfermierLezhë47.4
12DonaldaMarkuInfermierLezhë46.7
13KristianaPreÇiInfermierLezhë45Provizor
14VeronikaPepaInfermierLezhë44.2
15BardheKalajInfermierLezhë43.2
16AngjelinaBajraktariInfermierLezhë42.8Provizor
17IlirianaKryeziuInfermierLezhë42.4
18MarkiljanLushajInfermierLezhë42.2
19DonaldaShabiInfermierLezhë42.2Provizor
20DorjanaVociInfermierLezhë41.1
21NikolinaLufiInfermierLezhë41
22MauricioKeciInfermierLezhë40.8
23MeriLazriInfermierLezhë40.7
PROFILI MAMI
NrEmërMbiemërProfesioniNjësia vendorePikët totale
1MatildaPretashiMamiLezhë63.6
2SedinaCanajMamiLezhë60.9
3EglantinaNdrelalajMamiLezhë58.1
4DonikaMarkuMamiLezhë54.1
5KlaudiaGjonpalajMamiLezhë53.4Provizor
6DonatelaJahjaMamiLezhë52.6
7MandalenaByketaMamiLezhë51.2
8AuroraCoku(Prenga)MamiLezhë51.1
9AnxhelikaGjokhilajMamiLezhë51
10DrilonaBrataMamiLezhë48.5
11StelaPanoMamiLezhë47.7
12ErildaPalokajMamiLezhë46.9
13MarieTomaMamiLezhë45.5
14DajanaNdojMamiLezhë45
15MeryQafaMamiLezhë43
16DorinaGjoniMamiLezhë42.3
17ElsaLikaMamiLezhë42.3
18BarbaraKeÇiMamiLezhë42.2
PROFILI FIZIOTERAPIST
NrEmërMbiemërProfesioniNjësia vendorePikët totale
1SadritaUlliniFizioterapistLezhë82.7
2ErjonaMataFizioterapistLezhë75.1
3MirsadPiranajFizioterapistLezhë73.7
4ZamiraDodaFizioterapistLezhë72.5
5RominaHetaFizioterapistLezhë53.4
6KleadGjylaFizioterapistLezhë52.5
7AurelaMarkuFizioterapistLezhë52.2
8LirjanZefiFizioterapistLezhë49.9
9IsidaCiciFizioterapistLezhë47.9
10RedinaJushiFizioterapistLezhë47.8
11AristeaGjergjiFizioterapistLezhë47.8
12XhuljanKolaFizioterapistLezhë47.5
13SilvanaShtjefniFizioterapistLezhë45.1
PROFILI TEKNIK IMAZHERIE
NrEmërMbiemërProfesioniNjësia vendorePikët totale
1AnaMicukajTeknik imazherieLezhë60.7
2DajanaPerajTeknik imazherieLezhë53.9
3ErolaKocaTeknik imazherieLezhë53.3
4KastriotTafaTeknik imazherieLezhë40.9
NJESIA VENDORE MIRDITE
PROFILI INFERMIER
NrEmërMbiemërProfesioniNjësia vendorePikët totale
1LizeMatriziInfermierMirditë55.5
PROFILI MAMI
NrEmërMbiemërProfesioniNjësia vendorePikët totale
1DonikaMarkuMamiMirditë54.1
2AuroraCoku(Prenga)MamiMirditë51.1
3ErildaPalokajMamiMirditë46.9
4MarieTomaMamiMirditë45.5
5MeryQafaMamiMirditë43
6DorinaGjoniMamiMirditë42.3
7ElsaLikaMamiMirditë42.3
PROFILI FIZIOTERAPIST
NrEmërMbiemërProfesioniNjësia vendorePikët totale
1RominaHetaFizioterapistMirditë53.4
2AurelaMarkuFizioterapistMirditë52.2
3RedinaJushiFizioterapistMirditë47.8
4AristeaGjergjiFizioterapistMirditë47.8
5SilvanaShtjefniFizioterapistMirditë45.1
PROFILI TEKNIK IMAZHERIE
NrEmërMbiemërProfesioniNjësia vendorePikët totale
1DajanaPerajTeknik imazherieMirditë53.9
2ErolaKocaTeknik imazherieMirditë53.3
3KastriotTafaTeknik imazherieMirditë40.9
NJESIA VENDORE KURBIN
PROFILI INFERMIER
NrEmërMbiemërProfesioniNjësia vendorePikët totale
1PrishilaTurkajInfermierKurbin62.4Provizor
2DesaraGjinajInfermierKurbin57.2Provizor
3SajmireHajrullahiInfermierKurbin51.7Provizor
4AnitaKociInfermierKurbin47.4Provizor
5BardheKalajInfermierKurbin43.2
6DorjanaVociInfermierKurbin41.1
7MauricioKeciInfermierKurbin40.8
PROFILI MAMI
NrEmërMbiemërProfesioniNjësia vendorePikët totale
1DonikaMarkuMamiKurbin54.1
2DonatelaJahjaMamiKurbin52.6Provizor
3AuroraCoku(Prenga)MamiKurbin51.1
4ArtaCunguMamiKurbin48.9
5ErildaPalokajMamiKurbin46.9
6MarieTomaMamiKurbin45.5
7MeryQafaMamiKurbin43
8GretaJushiMamiKurbin42.5
9DorinaGjoniMamiKurbin42.3
10ElsaLikaMamiKurbin42.3
PROFILI FIZIOTERAPIST
NrEmërMbiemërProfesioniNjësia vendorePikët totale
1ErjonaMataFizioterapistKurbin75.1
2RominaHetaFizioterapistKurbin53.4
3AurelaMarkuFizioterapistKurbin52.2
4AristeaGjergjiFizioterapistKurbin47.8
5SilvanaShtjefniFizioterapistKurbin45.1
PROFILI TEKNIK IMAZHERIE
NrEmërMbiemërProfesioniNjësia vendorePikët totale
1AnaMicukajTeknik imazherieKurbin60.7
2DajanaPerajTeknik imazherieKurbin53.9
3ErolaKocaTeknik imazherieKurbin53.3
4KastriotTafaTeknik imazherieKurbin40.9
NJESIA VENDORE KUKES
PROFILI INFERMIER
NrEmërMbiemërProfesioniNjësia vendorePikët totale
1ResmieZyberaj (Sopaj)InfermierKukës75.5
2MimozaHaliliInfermierKukës53.6
3BesartHallaçiInfermierKukës52.2
4OrnelaLushiInfermierKukës48.4
5ErmiraAxhamiInfermierKukës46.5
6SidorelaMorinaInfermierKukës46.4
7GentjanaSopajInfermierKukës46.3Provizor
8MirjanaSopajInfermierKukës45.9
9ErmelaIseberiInfermierKukes44.4
10IlirjanaNoka(Dafku)InfermierKukës44
11AlmaArifajInfermierKukës43.9
12RabieShahuInfermierKukës43.9
13ManeMaçiInfermierKukës43.6
14SidorelaOnuzi (Shahu)InfermierKukës43.3
15Fatjona  AdiliInfermierKukës43.2
16ErlinaNergutiInfermierKukës43.1
17ArtaTahirajInfermierKukës42.9
18AlmaDomiInfermierKukës41.9
19BesimeNergutiInfermierKukës41.9
20RudinaMetaliaInfermierKukës41.5
21SelvieMurtatiInfermierKukës41.1
22SelimieRexhaInfermierKukës40.5
23JetonMaksutiInfermierKukës40.4
PROFILI MAMI
NrEmërMbiemërProfesioniNjësia vendorePikët totale
1LonedaCenguMamiKukës42.4
2FjonaPasholliMamiKukës41.5
PROFILI FIZIOTERAPIST
NrEmërMbiemërProfesioniNjësia vendorePikët totale
1KleadGjylaFizioterapistKukës52.5
2LirjanZefiFizioterapistKukës49.9
3XhuljanKolaFizioterapistKukës47.5
4ElisKushovaFizioterapistKukës44
5AlfredKokaFizioterapistKukës41.4
PROFILI TEKNIK IMAZHERIE
NrEmërMbiemërProfesioniNjësia vendorePikët totale
1RedianaOnuziTeknik imazherieKukës47.8
NJESIA VENDORE HAS
PROFILI INFERMIER
NrEmërMbiemërProfesioniNjësia vendorePikët totale
1SidorelaMorinaInfermierHas46.4
2SonilaHarhullaInfermierHas41.2
PROFILI MAMI
NrEmërMbiemërProfesioniNjësia vendorePikët totale
1FjonaPasholliMamiHas41.5
PROFILI FIZIOTERAPIST
NrEmërMbiemërProfesioniNjësia vendorePikët totale
1ElisKushovaFizioterapistHas44
2AlfredKokaFizioterapistHas41.4
PROFILI TEKNIK IMAZHERIE
NrEmërMbiemërProfesioniNjësia vendorePikët totale
1RedianaOnuziTeknik imazherieHas47.8
PROFILI FIZIOTERAPIST
NrEmërMbiemërProfesioniNjësia vendorePikët totale
1ElisKushovaFizioterapistTropojë44
2AlfredKokaFizioterapistTropojë41.4
PROFILI TEKNIK IMAZHERIE
NrEmërMbiemërProfesioniNjësia vendorePikët totale
1RedianaOnuziTeknik imazherieTropojë47.8