DREJTORIA RAJONALE SHKODER     
NJESIA VENDORE SHKODER
PROFILI INFERMIER
NrEmërMbiemërProfesionNJVKSHPiket totalProvizor
1Erblina  GjurkajInfermieriShkodër85Provizor
2Sidorela Vuksanbruçaj InfermieriShkodër79.9Provizor
3AlisaPatiInfermieriShkodër75
4BleonaJakuInfermieriShkodër73.3Provizor
5MilsevaMillaInfermieriShkodër73.1
6AmelaKrajaInfermieriShkodër70.6Provizor
7Freskida GyrçariInfermieriShkodër70.2Provizor
8Dorina BushajInfermieriShkodër69.7Provizor
9XhoanaPrendiInfermieriShkodër68.5
10AisheSadeli InfermieriShkodër68.1Provizor
11Mensir   Kukaj InfermieriShkodër67.7
12HygertaHarapejInfermieriShkodër66.7
13ArlindaIsajInfermieriShkodër66
14Erena  BashotaInfermieriShkodër65.9
15KristinaVataInfermieriShkodër65.6
16SabetaCekajInfermieriShkodër65.6
17Silvana  DoçajInfermieriShkodër64.9
18EltonBulcakuInfermieriShkodër64.4Provizor
19JunidaMalajInfermieriShkodër62.8
20Deolinda DraganiInfermieriShkodër62.6
21LinditaBrigjejaInfermieriShkodër61.2
22Eugen  Maçaj  InfermieriShkodër60.9
23JetaLumajInfermieriShkodër60.7
24GresildaSulaInfermieriShkodër60.5
25DorjanaManajInfermieriShkodër60.2Provizor
26SilvanaSterkajInfermieriShkodër59.8
27ArseidaLecaj InfermieriShkodër59.7
28IrenaMarkuInfermieriShkodër58.8
29KristjanGjoniInfermieriShkodër58.7
30ValbonaBibaInfermieriShkodër57.7
31FridjonPerdjaInfermieriShkodër57.2Provizor
32EnrikoDakaInfermieriShkodër56.4
33DesaraSmakajInfermieriShkodër55.7
34MegiUnuriInfermieriShkodër55
35EdraHasmegajInfermieriShkodër54.6
36EdonaVelaInfermieriShkodër53.6
37RenatoKolaInfermieriShkodër53.6
38DejvidMalajInfermieriShkodër53.3
39AlmaManiInfermieriShkodër52.9
40ArditëGurraInfermieriShkodër52.8Provizor
41ArmelaNurçeInfermieriShkodër52.5Provizor
42EdraZenelajInfermieriShkodër52.5
43MefitDaniInfermieriShkodër52.3
44ArmelaKepecaInfermieriShkodër51.9Provizor
45EsterinaKapcariInfermieriShkodër51.9
46ArmelaAbdyliInfermieriShkodër51.8
47MeriLazriInfermieriShkodër50.8Provizor
48KlotildaRrotaniInfermieriShkodër49.3
49Merita (Vukaj) Gjoni  InfermieriShkodër49.3
50VinçencoGjonej InfermieriShkodër49.3
51Fatjona Lohja  InfermieriShkodër49.1
52RediSokoliInfermieriShkodër49.1Provizor
53Irma Ulqinaku  InfermieriShkodër49
54DesaraTaipiInfermieriShkodër48.9Provizor
55KlodianaVataInfermieriShkodër48.9
56KristianNdojaInfermieriShkodër48.7Provizor
57GriseldaÇokajInfermieriShkodër48.6
58InaGjokaInfermieriShkodër48.2
59BledarVukajInfermieriShkodër47.8
60OrjonaBarbullushiInfermieriShkodër47.6
61Samir BushatiInfermieriShkodër47.4
62ArdisMetiInfermieriShkodër47
63JasemineAdemiInfermieriShkodër47
64EnaildaLamiInfermieriShkodër46.3Provizor
65JasminaMatanoviqInfermieriShkodër46.1
66DenaldaVejukaInfermieriShkodër46
67MarsildaLaçajInfermieriShkodër45.8
68Eduard Gropca InfermieriShkodër45.7
69AurelaNikolliInfermieriShkodër45.5
70MajlindaGogajInfermieriShkodër45.5
71LiridonaKolbuçajInfermieriShkodër45.3
72EmanuelNdojaInfermieriShkodër45.2
73SabinaShabaniInfermieriShkodër43.7
74EliseoBjeshkzaInfermieriShkodër43.6
75FisnikeAhmetiInfermieriShkodër43.5
76GledisGramiInfermieriShkodër43.3
77OrnelaXhuxhaInfermieriShkodër42.9
78FatimeSelimiInfermieriShkodër42.7
79JolsidaHasaniInfermieriShkodër42.6
80ValbonaSakejInfermieriShkodër42.1
81Giraj MuçaInfermieriShkodër42
82ElisabetaBeqiriInfermieriShkodër41.9
83MarinelaHilajInfermieriShkodër41.9
84EdonaFerraInfermieriShkodër41.5
85AnselmBashiInfermieriShkodër41.4
86MirsadaDalipiInfermieriShkodër41.1
87IsmailPlavaInfermieriShkodër40.8Provizor
88StivenBordullaInfermieriShkodër40.4
89AdmirSenajInfermieriShkodër40.1
PROFILI MAMI
NrEmërMbiemërProfesionNJVKSHPiket totalProvizor
1ArjetaBajraktariMamiShkodër62.7
2KristjanaKolaMamiShkodër61.9Provizor
3Anisa   Hoxha  MamiShkodër60.2
4EmirjetaIsufajMamiShkodër60.1Provizor
5BenardetaGramshiMamiShkodër59.8Provizor
6DesaraBushajMamiShkodër58.4
7Edona  QarajMamiShkodër56.9
8AntonetaDedajMamiShkodër56.7
9XhurxhinaMustafajMamiShkodër56.5
10ArjanaBrahimatajMamiShkodër56.3
11BrilandaOsmani (Shabaj)MamiShkodër56.1
12Ornela  Vatnikaj MamiShkodër54.3
13BrixhildaDukaMamiShkodër53.9
14BleonaNuhiMamiShkodër53.2
15RajisaDashiMamiShkodër53.1
16MajlindaKodraMamiShkodër52.4
17SonilaMillaMamiShkodër52.2
18AferditaKoprivaMamiShkodër52
19RovenaÇinariMamiShkodër51.7
20BleonaBalaMamiShkodër51.3
21MandalenaByketaMamiShkodër51.2
22Danjela Mukuri MamiShkodër51.1
23SenadaMilaniMamiShkodër51.1
24BleonaSufajMamiShkodër50.6
25SarsedaMyrtjaMamiShkodër50.6
26NeridaDacajMamiShkodër50.3
27ElkidaCekajMamiShkodër49.7
28MarselaGuriMamiShkodër49.6
29MirelëGjuraMamiShkodër49
30EsmerinaSmakajMamiShkodër48.5
31JozefinaNikaMamiShkodër48.1
32AleksandraKolaMamiShkodër48
33GildaCelmetaMamiShkodër47.8
34RigersaRexhepiMamiShkodër47.5
35MarijeZefiMamiShkodër47
36SabinaDrishtiMamiShkodër46.6
37AlbanaHoxhaMamiShkodër46.4
38ElonaBabajMamiShkodër46.4
39Megi BardeliMamiShkodër45.8
40XhovanaVerriMamiShkodër45.7
41AmandjaKadijaMamiShkodër45
42MarçelinaLuaniMamiShkodër44.8
43Saime  HetojaMamiShkodër44.6
44EndiSmajliMamiShkodër44.3
45KristianaShtjefniMamiShkodër44.3
46UardaKrajaMamiShkodër44.2
47OrnelaPjetërgjokajMamiShkodër43.7
48EmilaGjergjiMamiShkodër42.8
49BarbaraKeÇiMamiShkodër42.2
50BesaraVilariMamiShkodër41.6
51SiditaPacramiMamiShkodër41.6
52KristiPalokaMamiShkodër41.5
53AnisaRexhaMamiShkodër41.4
54AlmaSelimiMamiShkodër40.9
55EsraSekajMamiShkodër40.5
56VeronikaPreçiMamiShkodër40.1
PROFILI FIZIOTERAPIST
NrEmërMbiemërProfesionNJVKSHPiket totalProvizor
1ArsaTufiFizioterapistShkodër94.9Provizor
2XhuanaShtogajFizioterapistShkodër78.5
3Fatmarina  Veliaj FizioterapistShkodër74.6
4JonildaCufajFizioterapistShkodër69.8
5Dajana   ShkallaFizioterapistShkodër65.7
6JeseminaPrroniFizioterapistShkodër64
7ErditaKekaj FizioterapistShkodër63
8BesmiraPuplaFizioterapistShkodër61.9
9MeriTrumzaFizioterapistShkodër60.2
10LidaZefiFizioterapistShkodër59.5
11EditYmerajFizioterapistShkodër57.6
12SofijeUkaj FizioterapistShkodër53.6
13Erlinda  Zefi FizioterapistShkodër50.1
14BledarAdemiFizioterapistShkodër46.9
PROFILI TEKNIK LABORATORI
NrEmërMbiemërProfesionNJVKSHPiket totalProvizor
1UedaHasajTeknik laboratoriShkodër66.1
PROFILI TEKNIK IMAZHERIE
NrEmërMbiemërProfesionNJVKSHPiket totalProvizor
1DenisaBardeliTeknik imazherieShkodër71
2DesaraBardeliTeknik imazherieShkodër70
3EsmeraldaImerajTeknik imazherieShkodër65.9
4AmandaÇokuTeknik-ImazherieShkodër52.3
NJESIA VENDORE MALESI E MADHE
PROFILI INFERMIER
NrEmërMbiemërProfesionNJVKSHPiket totalProvizor
1Sidorela Vuksanbruçaj InfermieriMalësi e Madhe79.9Provizor
2Dorina BushajInfermieriMalësi e Madhe69.7Provizor
3Mensir   Kukaj InfermieriMalësi e Madhe67.7
4ArlindaIsajInfermieriMalësi e Madhe66
5ZogëVataInfermieriMalësi e Madhe64.7
6EltonBulcakuInfermieriMalësi e Madhe64.4Provizor
7JunidaMalajInfermieriMalësi e Madhe62.8
8Eugen  Maçaj  InfermieriMalësi e Madhe60.9
9DorjanaManajInfermieriMalësi e Madhe60.2Provizor
10MigenaBajramajInfermieriMalësi e Madhe60.1Provizor
11SilvanaSterkajInfermieriMalësi e Madhe59.8
12ArseidaLecaj InfermieriMalësi e Madhe59.7
13IrenaMarkuInfermieriMalësi e Madhe58.8
14KristjanGjoniInfermieriMalësi e Madhe58.7
15ValbonaBibaInfermieriMalësi e Madhe57.7
16FridjonPerdjaInfermieriMalësi e Madhe57.2Provizor
17EnrikoDakaInfermieriMalësi e Madhe56.4
18DesaraSmakajInfermieriMalësi e Madhe55.7
19RenatoKolaInfermieriMalësi e Madhe53.6
20LedjanaPalokaInfermieriMalësi e Madhe53.4
21DejvidMalajInfermieriMalësi e Madhe53.3
22ArmelaNurçeInfermieriMalësi e Madhe52.5Provizor
23EdraZenelajInfermieriMalësi e Madhe52.5
24ArmelaKepecaInfermieriMalësi e Madhe51.9Provizor
25ArmelaAbdyliInfermieriMalësi e Madhe51.8
26KlotildaRrotaniInfermieriMalësi e Madhe49.3
27VinçencoGjonej InfermieriMalësi e Madhe49.3
28Fatjona Lohja  InfermieriMalësi e Madhe49.1
29GriseldaÇokajInfermieriMalësi e Madhe48.6
30ArdisMetiInfermieriMalësi e Madhe47
31MarsildaLaçajInfermieriMalësi e Madhe45.8
32OrnelaXhuxhaInfermieriMalësi e Madhe42.9
33MirsadaDalipiInfermieriMalësi e Madhe41.1
34IsmailPlavaInfermieriMalësi e Madhe40.8Provizor
PROFILI MAMI
NrEmërMbiemërProfesionNJVKSHPiket totalProvizor
1Anisa   Hoxha  MamiMalësi e Madhe60.2
2EmirjetaIsufajMamiMalësi e Madhe60.1Provizor
3BenardetaGramshiMamiMalësi e Madhe59.8Provizor
4Edona  QarajMamiMalësi e Madhe56.9
5XhurxhinaMustafajMamiMalësi e Madhe56.5
6ArjanaBrahimatajMamiMalësi e Madhe56.3
7MajlindaKodraMamiMalësi e Madhe52.4
8SonilaMillaMamiMalësi e Madhe52.2
9AferditaKoprivaMamiMalësi e Madhe52
10RezartaGurrajMamiMalësi e Madhe51.1
11BleonaSufajMamiMalësi e Madhe50.6
12SarsedaMyrtjaMamiMalësi e Madhe50.6
13NeridaDacajMamiMalësi e Madhe50.3
14MarselaGuriMamiMalësi e Madhe49.6
15EsmerinaSmakajMamiMalësi e Madhe48.5
16AleksandraKolaMamiMalësi e Madhe48
17SabinaDrishtiMamiMalësi e Madhe46.6
18XhovanaVerriMamiMalësi e Madhe45.7
19KristiPalokaMamiMalësi e Madhe41.5
20AlmaSelimiMamiMalësi e Madhe40.9
PROFILI FIZIOTERAPIST
NrEmërMbiemërProfesionNJVKSHPiket totalProvizor
1ArsaTufiFizioterapistMalësi e Madhe94.9Provizor
2BledarAdemiFizioterapistMalësi e Madhe46.9
PROFILI TEKNIK LABORATORI
NrEmërMbiemërProfesionNJVKSHPiket totalProvizor
1DenidaHysejTeknik laboratoriMalësi e Madhe74.3
2UedaHasajTeknik laboratoriMalësi e Madhe66.1
NJESIA VENDORE PUKE
PROFILI INFERMIER
NrEmërMbiemërProfesionNJVKSHPiket totalProvizor
1EvelinaMardodajInfermieriPukë50.2
PROFILI MAMI
NrEmërMbiemërProfesionNJVKSHPiket totalProvizor
1AferditaKoprivaMamiPukë52
2AleksandraKolaMamiPukë48
NJESIA VENDORE LEZHE
PROFILI INFERMIER
NrEmërMbiemërProfesionNJVKSHPiket totalProvizor
1BlerinaLuliInfermieriLezhë84.3
2AlbanaNdojInfermieriLezhë78.7
3XhoisildaGjiniInfermieriLezhë75.8
4ElidaMarkuInfermieriLezhë75.3Provizor
5AlisaPatiInfermieriLezhë75
6XhoanaPrendiInfermieriLezhë68.5
7SilvanaKocaInfermieriLezhë68.4
8Samira Prendi InfermieriLezhë67.2
9Stelina ÇokuInfermieriLezhë65.2Provizor
10OrnelaDuliInfermieriLezhë64
11KristinëKolaInfermieriLezhë60.8
12AlbanaNdojaInfermieriLezhë60
13LezeNokaInfermieriLezhë56.8
14VeraTomaInfermieriLezhë56.6
15DejvidMalajInfermieriLezhë53.3
16ArmelaKepecaInfermieriLezhë51.9Provizor
17GlaudianVishaInfermieriLezhë49.5
18KlotildaRrotaniInfermieriLezhë49.3
19GentjanaGërxhiInfermieriLezhë47.6Provizor
20ArdisMetiInfermieriLezhë47
21NevilaPaciInfermieriLezhë47Provizor
22ArtjolaGjegjaInfermieriLezhë46.8
23KristianaPreÇiInfermieriLezhë45
24NikoletaBicajInfermieriLezhë44.2
25AnkeletaLekaInfermieriLezhë43.5Provizor
26DonaldaShabiInfermieriLezhë42.2
27MarkiljanLushajInfermieriLezhë42.2Provizor
28ErionCakoniInfermieriLezhë41.6
PROFILI MAMI
NrEmërMbiemërProfesionNJVKSHPiket totalProvizor
1XhesikaGjokaMamiLezhë65.3
2SaraBardhajMamiLezhë61.7
3KriselaJakuMamiLezhë60.1
4BenardetaGramshiMamiLezhë59.8Provizor
5AntonetaLleshajMamiLezhë59.5Provizor
6KlaudiaGjonpalajMamiLezhë53.4Provizor
7DiloreMarkuMamiLezhë52.5
8MandalenaByketaMamiLezhë51.2
9Donatela JahjaMamiLezhë47.9
10DajanaNdojMamiLezhë45
11MeryQafaMamiLezhë43
12XhensilaNdoj  MamiLezhë42.9
13BarbaraKeçiMamiLezhë42.2
14EmanuelaSimoniMamiLezhë40.7Provizor
PROFILI FIZIOTERAPIST
NrEmërMbiemërProfesionNJVKSHPiket totalProvizor
1DrilonaNikolliFizioterapistLezhë73.3
2BoraPreçiFizioterapistLezhë69.1
3SilvanaKola (Shtjefni)FizioterapistLezhë60.8
4LidaZefiFizioterapistLezhë59.5
5KlaudiaLoreciFizioterapistLezhë52.6
6BledarAdemiFizioterapistLezhë46.9
PROFILI TEKNIK LABORATORI
NrEmërMbiemërProfesionNJVKSHPiket totalProvizor
1DorinaMarkuTeknik-LaboratoriLezhë57.5
2ErmenitaMarkuTeknik-LaboratoriLezhë51.6
PROFILI TEKNIK IMAZHERIE
NrEmërMbiemërProfesionNJVKSHPiket totalProvizor
1XhuljanaRadi Teknik imazherieLezhë64.2
2ErolaKocaTeknik imazherieLezhë53.3
NJESIA VENDORE MIRDITE
PROFILI INFERMIER
NrEmërMbiemërProfesionNJVKSHPiket totalProvizor
1SilvanaKocaInfermieriMirditë68.4
2EdaPepkolaInfermieriMirditë50.1
PROFILI MAMI
NrEmërMbiemërProfesionNJVKSHPiket totalProvizor
1MeryQafaMamiMirditë43
PROFILI FIZIOTERAPIST
NrEmërMbiemërProfesionNJVKSHPiket totalProvizor
1KleaNdociFizioterapistMirditë57.4
2RedinaJushiFizioterapistMirditë54.8
PROFILI TEKNIK LABORATORI
NrEmërMbiemërProfesionNJVKSHPiket totalProvizor
1DorinaMarkuTeknik-LaboratoriMirditë57.5
PROFILI TEKNIK IMAZHERIE
NrEmërMbiemërProfesionNJVKSHPiket totalProvizor
1ErolaKocaTeknik imazherieMirditë53.3
NJESIA VENDORE KURBIN
PROFILI INFERMIER
NrEmërMbiemërProfesionNJVKSHPiket totalProvizor
1SilvanaKocaInfermieriKurbin68.4
2KlodjolaLaskaInfermieriKurbin67.4Provizor
3AldaTopollajInfermieriKurbin64.3
4LeonoraNdociInfermieriKurbin61.3Provizor
5LorenaNdojInfermieriKurbin51.4
6Irena  DedaInfermieriKurbin51.2
7DanjelaMengaInfermieriKurbin42.2
8ErionCakoniInfermieriKurbin41.6
PROFILI MAMI
NrEmërMbiemërProfesionNJVKSHPiket totalProvizor
1HygertaJellaMamiKurbin57.7
2RominaIsmailaj MamiKurbin50.8
3Donatela JahjaMamiKurbin47.9
4MeryQafaMamiKurbin43
5XhensilaNdoj  MamiKurbin42.9
PROFILI FIZIOTERAPIST
NrEmërMbiemërProfesionNJVKSHPiket totalProvizor
1DrilonaNikolliFizioterapistKurbin73.3
2DesaraLaskaFizioterapistKurbin61.9
3BrisildaImeriFizioterapistKurbin50.4
PROFILI TEKNIK IMAZHERIE
NrEmërMbiemërProfesionNJVKSHPiket totalProvizor
1ErolaKocaTeknik imazherieKurbin53.3
PROFILI TEKNIK LABORATORI
NrEmërMbiemërProfesionNJVKSHPiket totalProvizor
1DorinaMarkuTeknik-LaboratoriKurbin57.5
NJESIA VENDORE KUKES
PROFILI INFERMIER
NrEmërMbiemërProfesionNJVKSHPiket totalProvizor
1RudinaMetaliaInfermieriKukës52.7Provizor
2BlertaMeçkaInfermieriKukës47.5Provizor
3LebibeOnuzi (Axhami)InfermieriKukës47.2Provizor
4ErmelaIseberi(Peposhi)InfermieriKukës44.1
5Floreta Shehu InfermieriKukës43.8
6Besime    NergutiInfermieriKukës43.5
7EftalieSopaj  InfermieriKukës43.2
8EtlevaBeqiraj (Dreni)InfermieriKukës42.9
9Manjola  GjanaInfermieriKukës42.6
10Dhurata  ShehuInfermieriKukës42.3
11SelvieMurtatiInfermieriKukës41.1Provizor
12SelimieRexha InfermieriKukës40.5
13Valmira Petku InfermieriKukës40.4
14SidorelaShahu (Onuzi)InfermieriKukës40.1
PROFILI TEKNIK LABORATORI
NrEmërMbiemërProfesionNJVKSHPiket totalProvizor
1LeonoraSpahiuTeknik laboratoriKukës67.9
2AriolaDurakuTeknik laboratoriKukës61.4
NJESIA VENDORE TROPOJE
PROFILI TEKNIK LABORATORI
NrEmërMbiemërProfesionNJVKSHPiket totalProvizor
1MirelaHajdarmatajTeknik-LaboratoriTropojë63.4