Në testimin “Infermierë për Shqipërinë” marrin pjesë:

a.  Të gjithë kandidatët që janë kualifikuar në fazën e parë të konkurrimit nga vlerësimi i dosjes. 

b.Kandidatët duhet të aplikojnë online në platformën “Infermierë për Shqipërinë” si dhe të dërgojnë një kopje të dokumenteve me postë ose në protokollin e drejtorisë rajonale përkatëse.

Adresat e Drejtorive Rajonale te OSHKSH:

Adresat e katër drejtorive Rajonale te OSHKSH jane:

– Operatori i Sherbimeve te Kujdesut Shendetesor

Drejtoria Rajonale Vlore

Lagjia 15 Tetori, Rruga Mitaq Sallata, Vlorë

 

– Operatori i Sherbimeve te Kujdesit Shendetesor

Drejtoria Rajonale Shkoder

Rruga Bujar Bishanaku, Shkoder

 

– Operatori i Sherbimeve te Kujdesit Shendetesor

Drejtoria Rajonale Tirane

Rruga Qamil Guranjaku, Tirane

 

– Operatori i Sherbimeve te Kujdesit Shendetesor

Drejtoria Rajonale Elbasan

Lagjia Beqir Dardha, Rruga 28 Nentori, Elbasan

 

Kandidatët duhet të regjistrohen online në platformën “Infermierë për Shqipërinë”.

Testi përbëhet nga dy pjesë:

1. Pjesa e parë përmban pyetje rreth akteve ligjore që rregullojnë kujdesin shëndetësor dhe profesionin e infermierit në Republikën e Shqipërise dhe çështje që lidhen me etikën dhe komunikimin profesional në infermieri.

2. Pjesa e dytë përmban pyetje rreth kujdesit infermieror bazë  dhe në specialitete

Vlerësimi përfundimtar i kandidatit bëhet me sistemin e 70 pikëve, i cili përbëhet nga pikët e pjesës së parë të testit (20 pikë) dhe nga pikët e pjesës së dytë të testit (50 pikë).