DREJTORIA RAJONALE SHKODER         
NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETESOR SHKODER
Profili Infermier
NrEmerMbiemerProfesionNjësia vendorePiket totalProvizor
1Elmira ShkembiInfermieriShkodër80.7
2ElivertaShtjefniInfermieriShkodër78.5Provizor
3AlmaTrokaInfermieriShkodër78.4
4ErsildaNdojaInfermieriShkodër70.5
5EriseldaRrustemiInfermieriShkodër70
6GuenaBujariInfermieriShkodër69.3
7Briselda Senaj  InfermieriShkodër68.5Provizor
8XhoanaPrendiInfermieriShkodër68.5
9FlavjanaBzhetajInfermieriShkodër67.5
10ElidonaTulaInfermieriShkodër66.9
11SabetaCekajInfermieriShkodër65.6
12HelgaLisiInfermieriShkodër65.5
13SuadaMehjaInfermieriShkodër65.4
14Hygerta  ShimajInfermieriShkodër64.1
15SuelaBrajkaInfermieriShkodër63.3Provizor
16Jasmina  Hysaj InfermieriShkodër63Provizor
17Deolinda DraganiInfermieriShkodër62.6
18BlertaMuçaInfermieriShkodër62.4
19Lorenca DodaInfermieriShkodër62.4
20Arsenida CukaliInfermieriShkodër62.1Provizor
21SaidaKuka  InfermieriShkodër61.9
22FreskidaHaliliInfermieriShkodër61.4
23AdmiraBruçajInfermieriShkodër59.9
24ArseidaLecaj InfermieriShkodër59.7
25IrenaMarkuInfermieriShkodër58.8
26ArmelaHasiInfermieriShkodër58.5
27GersaArmokuInfermieriShkodër58.5
28DorodeaNikajInfermieriShkodër57.8
29Melisa   Kurtaj InfermieriShkodër56.4
30ArlindaGuriInfermieriShkodër55.9
31Jozefin  GjergjiInfermieriShkodër54.3
32MarinelaÇinariInfermieriShkodër53.6Provizor
33SamedSokoliInfermieriShkodër53
34ArditaKurtajInfermieriShkodër52.6
35EdraZenelajInfermieriShkodër52.5
36MarjaneVladajInfermieriShkodër52.1
37AleksandërLulaInfermieriShkodër51.1
38Artenis MarkuInfermieriShkodër51
39Mario ShkreliInfermieriShkodër50.9
40Arta  ZoguInfermieriShkodër50.1
41BendisaGrethiInfermieriShkodër50
42GlenHallunajInfermieriShkodër50
43EroditaZekajInfermieriShkodër49.8
44EraldKolaInfermieriShkodër49.5
45MedinaPerajInfermieriShkodër49.4
46VinçencoGjonej InfermieriShkodër49.3
47Irma Ulqinaku  InfermieriShkodër49
48KlodianaVataInfermieriShkodër48.9Provizor
49GriseldaÇokajInfermieriShkodër48.6Provizor
50InaGjokaInfermieriShkodër48.2
51OrjonaBarbullushiInfermieriShkodër47.6
52EredonaMarkuInfermieriShkodër47.4Provizor
53Admir Senaj InfermieriShkodër47.3
54Eduard Gropca InfermieriShkodër45.7
55MajlindaGogajInfermieriShkodër45.5Provizor
56ErgysPloriInfermieriShkodër45.4
57LiridonaKolbuçajInfermieriShkodër45.3Provizor
58RikardHaxhariInfermieriShkodër44.9
59BrilandHasmujajInfermieriShkodër44.7
60MegiGeshtejaInfermieriShkodër44.6
61NikoKavajaInfermieriShkodër44.4Provizor
62Sabina  SmakajInfermieriShkodër44.2Provizor
63SabinaShabaniInfermieriShkodër43.7Provizor
64EliseoBjeshkzaInfermieriShkodër43.6
65GledisGramiInfermieriShkodër43.3
66StivenBordullaInfermieriShkodër40.4
NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETESOR SHKODER
Profili Mami
NrEmerMbiemerProfesionNjësia vendorePiket totalProvizor
1EmirjetaIsufajMamiShkodër61.8
2KlaudiaPeciMamiShkodër54.8
3OrnelaVatnikajMamiShkodër54.3
4BrixhildaDukaMamiShkodër53.9
5EneidaLleshiMamiShkodër52.5
6AldaMarkajMamiShkodër51.4
7Danjela Mukuri MamiShkodër51.1
8Rigersa  RexhepiMamiShkodër51
9NeridaDacajMamiShkodër50.3
10OrnelaPjetërgjokaj MamiShkodër50
11ElmaKapijajMamiShkodër49.8
12GildaCelmetaMamiShkodër47.8
13SabinaDrishtiMamiShkodër46.6
14Megi BardeliMamiShkodër45.8
15Saime  HetojaMamiShkodër44.6
16ReinaKadiuMamiShkodër43
17EmilaGjergjiMamiShkodër42.8
18DajanaMiculiMamiShkodër42.7
19IdenPuciMamiShkodër41.7
20KristiPalokaMamiShkodër41.5
21HamiteLlukaj MamiShkodër41.3
22DenisaMiraçiMamiShkodër41.2
23SonilaFetahiMamiShkodër41.2
24ValbonaGjergjajMamiShkodër41
25AlmaSelimiMamiShkodër40.9
26Ernisa   Larushku MamiShkodër40.7Provizor
NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETESOR SHKODER
Profili Fizioterapist
NrEmerMbiemerProfesionNjësia vendorePiket totalProvizor
1XhuanaShtogajFizioterapistShkodër78.5
2Dajana   ShkallaFizioterapistShkodër65.7
3SindorelaShkambiFizioterapistShkodër64.1
4ErditaKekaj FizioterapistShkodër63
5MeriTrumzaFizioterapistShkodër60.2
6SofijeUkaj FizioterapistShkodër53.6
7Erlinda  Zefi FizioterapistShkodër50.1
NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETESOR SHKODER
Profili Teknik Laboratori
NrEmërMbiemërProfesionNjësia vendorePiket totalProvizor
1ShahmilaShkrelajTeknik laboratoriShkodër86.3
2Seli ShkrepiTeknik laboratoriShkodër67.3
3UedaHasajTeknik laboratoriShkodër66.1
NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETESOR SHKODER
Profili Teknik Imazherie
NrEmërMbiemërProfesionNjësia vendorePiket totalProvizor
1DenisaBardeliTeknik imazherieShkodër71
2EsmeraldaImerajTeknik imazherieShkodër70.2
3DesaraBardeliTeknik imazherieShkodër70
4Amanda ÇokuTeknik imazherieShkodër60.2
NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETESOR MALESI E MADHE
Profili Infermier
NrEmërMbiemërProfesionNjësia vendorePiket totalProvizor
1Briselda Senaj  InfermieriMalësi e Madhe68.5Provizor
2FlavjanaBzhetajInfermieriMalësi e Madhe67.5
3ElidonaTulaInfermieriMalësi e Madhe66.9
4Edona Kurtaj InfermieriMalësi e Madhe62.4
5SaidaKuka  InfermieriMalësi e Madhe61.9
6AdmiraBruçajInfermieriMalësi e Madhe59.9
7ArseidaLecaj InfermieriMalësi e Madhe59.7
8IrenaMarkuInfermieriMalësi e Madhe58.8
9Samuela Omeraj InfermieriMalësi e Madhe57.4
10Melisa   Kurtaj InfermieriMalësi e Madhe56.4
11ArditaKurtajInfermieriMalësi e Madhe52.6
12EdraZenelajInfermieriMalësi e Madhe52.5
13EroditaZekajInfermieriMalësi e Madhe49.8
14VinçencoGjonej InfermieriMalësi e Madhe49.3
15GriseldaÇokajInfermieriMalësi e Madhe48.6Provizor
16Admir Senaj InfermieriMalësi e Madhe47.3
17Eduard Gropca InfermieriMalësi e Madhe45.7
18BrilandHasmujajInfermieriMalësi e Madhe44.7
19MegiGeshtejaInfermieriMalësi e Madhe44.6
20Sabina  SmakajInfermieriMalësi e Madhe44.2Provizor
21AlbinaKokajInfermieriMalësi e Madhe41.8
NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETESOR MALESI E MADHE
Profili Mami
NrEmërMbiemërProfesionNjësia vendorePiket totalProvizor
1EmirjetaIsufajMamiMalësi e Madhe61.8
2NeridaDacajMamiMalësi e Madhe50.3
3SabinaDrishtiMamiMalësi e Madhe46.6
4DajanaMiculiMamiMalësi e Madhe42.7
5KristiPalokaMamiMalësi e Madhe41.5
6AlmaSelimiMamiMalësi e Madhe40.9
7Ernisa   Larushku MamiMalësi e Madhe40.7Provizor
NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETESOR MALESI E MADHE
Profili Teknik Laboratori
NrEmërMbiemërProfesionNjësia vendorePiket totalProvizor
1ShahmilaShkrelajTeknik laboratoriMalësi e Madhe86.3
2Seli ShkrepiTeknik laboratoriMalësi e Madhe67.3
3UedaHasajTeknik laboratoriMalësi e Madhe66.1
NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETESOR PUKE
Profili Infermier
NrEmërMbiemërProfesionNjësia vendorePiket totalProvizor
1EvelinaMardodajInfermieriPukë50.2
NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETESOR LEZHE
Profili Infermier
NrEmërMbiemërProfesionNjësia vendorePiket totalProvizor
1ElivertaShtjefniInfermieriLezhë78.5Provizor
2XhoanaPrendiInfermieriLezhë68.5
3Samira Prendi InfermieriLezhë67.2
4FjorentinaMuçaInfermieriLezhë62
5DanielaÇuniInfermieriLezhë61.3
6DionisNdociInfermieriLezhë58.1Provizor
7LezeNokaInfermieriLezhë56.8
8VeraTomaInfermieriLezhë56.6
9Rina GjinajInfermieriLezhë56
10SilvanaVataInfermieriLezhë53.3Provizor
11Emiljan DodaInfermieriLezhë52.4Provizor
12ErmiraGjergjajInfermieriLezhë48.7
13EredonaMarkuInfermieriLezhë47.4Provizor
14EmiriolaRashaInfermieriLezhë45.2
15KristinaShqalshiInfermieriLezhë43.6Provizor
16MaringlenGjoniInfermieriLezhë41.8
17ErionCakoniInfermieriLezhë41.6
NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETESOR LEZHE
Profili Mami
NrEmërMbiemërProfesionNjësia vendorePiket totalProvizor
1DonatelaJahjaMamiLezhë57.3
2EneidaLleshiMamiLezhë   52.5
3DiloreMarkuMamiLezhë   52.5Provizor
4DanjelaPalucaMamiLezhë48.9Provizor
5XhesikaFilajMamiLezhë43.2
6IridaMarashiMamiLezhë42.4
NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETESOR LEZHE
Profili Fizioterapist
NrEmërMbiemërProfesionNjësia vendorePiket totalProvizor
1SilvanaGjokhilajFizioterapistLezhë51.5
2GabrielaSadikuFizioterapistLezhë40.6
3VeraKolaFizioterapistLezhë40.3
NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETESOR LEZHE
Profili Teknik Laboratori
NrEmërMbiemërProfesionNjësia vendorePiket totalProvizor
1ShahmilaShkrelajTeknik laboratoriLezhë86.3
2ErmenitaMarkuTeknik laboratoriLezhë51.6Provizor
NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETESOR LEZHE
Profili Teknik Imazherie
NrEmërMbiemërProfesionNjësia vendorePiket totalProvizor
1XhuljanaRadiTeknik imazherieLezhë64.2Provizor
2DajanaIvanajTeknik imazherieLezhë60.2
NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETESOR MIRDITE
Profili Teknik Laboratori
NrEmërMbiemërProfesionNjësia vendorePiket totalProvizor
1ErmenitaMarkuTeknik laboratoriMirditë51.6Provizor
NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETESOR KURBIN
Profili Infermier
NrEmërMbiemërProfesionNjësia vendorePiket totalProvizor
1ArjolaTuciInfermieriKurbin71.9
2ErionCakoniInfermieriKurbin41.6
3AleksanderPllumbiInfermieriKurbin40.4Provizor
4BardheKalajInfermieriKurbin40.4
NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETESOR KURBIN
Profili Mami
NrEmërMbiemërProfesionNjësia vendorePiket totalProvizor
1Antonela NdrecaMamiKurbin63.1
2DonatelaJahjaMamiKurbin57.3
3EneidaLleshiMamiKurbin52.5
4MelisaRica  MamiKurbin51.3
5RominaIsmailaj MamiKurbin50.8
6SaraBardhajMamiKurbin44.4
7XhesikaFilajMamiKurbin43.2
NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETESOR KURBIN
Profili Fizioterapist
NrEmërMbiemërProfesionNjësia vendorePiket totalProvizor
1GabrielaSadikuFizioterapistKurbin40.6
NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETESOR KURBIN
Profili Teknik Laboratori
NrEmërMbiemërProfesionNjësia vendorePiket totalProvizor
1ErmenitaMarkuTeknik laboratoriKurbin51.6Provizor
NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETESOR KUKES
Profili Infermier
NrEmërMbiemërProfesionNjësia vendorePiket totalProvizor
1Sadete   Hereni InfermieriKukës66.5
2Blerina Cengu InfermieriKukës51.8Provizor
3ValmiraPetkuInfermieriKukës51.2
4BlertaMeçkaInfermieriKukës47.5Provizor
5EldaDemaInfermieriKukës47.5Provizor
6AidaIsmailajInfermieriKukës44.7Provizor
7AnilaMujaInfermieriKukës43.1Provizor
8EtlevaBeqirajInfermieriKukës42.9Provizor
9Manjola  GjanaInfermieriKukës42.6Provizor
10Semiramiza ElezajInfermieriKukës42.1
11Ilirjana NokaInfermieriKukës41.2
12EftalieSopajInfermieriKukës40.4
NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETESOR KUKES
Profili Teknik Laboratori
NrEmërMbiemërProfesionNjësia vendorePiket totalProvizor
1LeonoraSpahiuTeknik laboratoriKukës67.9
NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETESOR KUKES
Profili Teknik Imazherie
NrEmërMbiemërProfesionNjësia vendorePiket totalProvizor
1ElonaLaciTeknik imazherieKukës40.3
NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETESOR HAS
Profili Infermier
NrEmërMbiemërProfesionNjësia vendorePiket totalProvizor
1FasliFerizolliInfermieriHas41.4