Në këtë seksion të platformës Infermierë për Shqipërinë do të publikohen mundësi për trajnim dhe edukim të mëtejshëm të  infermierëve, logopedëve, teknikëve të imazherisë, teknikëve të laboratorit, mamive dhe fizioterapistëve, në formën e trajnimeve dhe konferencave.