Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale njofton pranimin për përfshirjen në konkursin për profesionistë të shkencave mjekësore teknike në institucionet shëndetësore publike dhe të gjithë kandidatët që janë regjistruar aktualisht për dhënien e provimit të licencës. Aplikimi mbyllet me datë 31 dhjetor 2018.