Në zbatim të Udhëzimit të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 493, datë 13.11.2017 “Për administrimin e procedurave të punësimit për profesionet e shkencave mjekësore teknike në institucionet shëndetësore publike në Republikën e Shqipërisë”, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale shpall konkursin për profesionistë të shkencave mjekësore teknike në institucionet shëndetësore publike.
Afati për aplikim është deri me datë 31/12/2018.

Për të vijuar me aplikimin  ndiqni linkun më poshte: