Në zbatim të Udhëzimit nr. 481, datë 27.06.2019 “Për procedurat e punësimit për profesionet e shkencave mjekësore teknike në institucionet shëndetësore publike në RSH”, Drejtoria Qendrore e OSHKSH publikon listat e pritjes në të cilat përfshihen kandidatët fitues nga thirrja aktuale si dhe kandidatët fitues që nuk janë punësuar deri tani nga thirrjet e mëparshme.

Kandidatët që kanë qënë në listë pritje sipas qarqeve, janë listuar në lista sipas Njësive Vendore të Kujdesit Shëndetësor, për çdo sqarim kontaktoni me drejtorinë rajonale përkatëse.

Klikoni për të parë listat:

Rajoni Tiranë

Rajoni Elbasan

Rajoni Vlorë

Rajoni Shkodër