Në zbatim të Udhëzimit nr. 481, datë 27.06.2019 “Për procedurat e punësimit për profesionet e shkencave mjekësore teknike në institucionet shëndetësore publike në RSH”, Drejtoria Qendrore e OSHKSH publikon listën e profesionistëve të shkencave mjekësore teknike të punësuar pranë Institucioneve Shëndetësore Publike.

Profesionistët e punësuar  janë të listuar sipas Rajoneve (Tiranë, Elbasan, Vlorë, Shkodër) dhe në secilin prej rajoneve, sipas Institucionit Shëndetësor Publik  (Spitalor/Parësor), vendosur sipas Njësive Vendore të Kujdesit Shëndetësor.

Klikoni për të parë listat:

Drejtoria Rajonale Tirane

Drejtoria Rajonale Elbasan

Drejtoria Rajonale Vlore

Drejtoria Rajonale Shkoder