Në zbatim të Udhëzimit nr. 481, datë 27.06.2019 “Për procedurat e punësimit për profesionet e shkencave mjekësore teknike në institucionet shëndetësore publike në RSH”, Drejtoria Qendrore e OSHKSH publikon listat mbi rezultatet e vlerësimit përfundimtar të kandidatëve që kanë aplikuar për të marrë pjesë në konkursin për profesionistë të shkencave mjekësore teknike në institucionet shëndetësore publike.

 

Listat për katër rajonet:

Vlerësimi përfundimtar i kandidatëve Rajoni Tirane 

Vlerësimit përfundimtar i kandidatëve Rajoni Elbasan

Vlerësimit përfundimtar i kandidatëve Rajoni Vlore

Vlerësimit përfundimtar i kandidatëve Rajoni Shkoder

Në ditët në vijim do publikohen listat e pritjes me fituesit për secilën Njësi Vendore të Kujdesit Shëndetësor, duke përfshirë dhe kandiadtët që janë aktualisht në listë pritje si fitues të konkurseve të mëparshme.

Kujtesë për kandidatët

Testimi  pranë QSHA i formatizuar me 100 pikë është korrektuar me koeficientin 0.7, për arsye se vlerësimi i kandidatëve në konkursin për profesionistë të shkencave mjekësore teknike bëhet:30 pikë nga dosja individuale dhe 70 pikë nga testimi i digjitalizuar.