Në zbatim të Udhëzimit të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 493, datë 13.11.2017 “Për administrimin e procedurave të punësimit për profesionet e shkencave mjekësore teknike në institucionet shëndetësore publike në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale publikon listat përfundimtare të aplikantëve të kualifikuar, që morën pjesë në konkursin për profesionistë të shkencave mjekësore teknike në profilin Teknik Laboratori sipas Qarqeve.
Në listë janë përfshirë dhe Teknikët e Laboratorit që janë kualifikuar nga konkurset e mëparshme dhe që nuk janë punësuar akoma.

Klikoni këtu për rezultatet