Portali “Infermiere për Shqipërinë”, lista e fituesve ne pritje te punesimit
Në zbatim të Udhëzimit të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 493, datë 13.11.2017 “Për administrimin e procedurave të punësimit për profesionet e shkencave mjekësore teknike në institucionet shëndetësore publike në Republikën e Shqipërisë”, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale publikon listat aktuale të kandidatëve fitues, në pritje të një vendi pune nëpërmjet portalit “Infermier pë Shqipërinë”, për Qarkun Berat

Lista e e pritjes: