Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale publikon listat mbi rezultatet e verifikimit parapraktë kandidatëve që kanë aplikuar për pozicionet e shpallura vakant për profesione të shkencave shëndetësore për infermier dhe mami , sipas Qarqut Korçë.

Rezultatet e qarkut Korçë