NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR TË KANDIDATËVE QË NUK U PARAQITEN NË KOHË PËR ANKESA

Komisionet e Vlerësimit të Kandidatëve të Qarkut Tiranë dhe Fier njoftojnë se shtohen në listën e verifikimit përfundimtar dhe kandidatët, të cilët për arsye të justifikuara nuk arritën të bënin ankimimin brenda afateve të caktuara si më poshtë: Aurel Capo, Infermier Qarku Tiranë 13,3 pikë Elton Mema, Infermier Qarku Tiranë Read more…

Njoftim

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale njofton pranimin për përfshirjen në konkursin për profesionistë të shkencave mjekësore teknike në institucionet shëndetësore publike dhe të gjithë kandidatët që janë regjistruar aktualisht për dhënien e provimit të licencës. Aplikimi mbyllet me datë 31 dhjetor 2018.

Shpallet konkursi i profesionistëve të shkencave mjekësore

Në zbatim të Udhëzimit të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 493, datë 13.11.2017 “Për administrimin e procedurave të punësimit për profesionet e shkencave mjekësore teknike në institucionet shëndetësore publike në Republikën e Shqipërisë”, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale shpall konkursin për profesionistë të shkencave mjekësore teknike në Read more…

Portali “Infermierë për Shqipërinë”, lista e të punësuave në sistemin shëndetësor publik

Në zbatim të Udhëzimit të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 493, datë 13.11.2017 “Për administrimin e procedurave të punësimit për profesionet e shkencave mjekësore teknike në institucionet shëndetësore publike në Republikën e Shqipërisë”, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale publikon listat e të punësuarve nëpërmjet portalit “Infermier për Read more…