OPERATORI I SHËRBIMEVE TË KUJDESIT SHËNDETËSOR SHPALL THIRRJEN PËR KONKURRIM PËR PROFESIONISTË TË SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

Në zbatim të Udhëzimit Nr. 481, date 27.06.2019 “Per procedurat e punesimit per profesione te shkencave mjekesore teknike në institucionet shendetësore publike në RSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Operatori i Sherbimeve te Kujdesit Shendetesor shpall thirrjen për konkurrim për profesionistë të shkencave mjekësore teknike për profilet infermieri/mami/teknik imazherie/teknik Read more…