Në zbatim të Udhëzimit nr. 481, datë 27.06.2019 “Për procedurat e punësimit për profesionet e shkencave mjekësore teknike në institucionet shëndetësore publike në RSH”, Drejtoria Qendrore e OSHKSH publikon listat e kandidatëve që kanë aplikuar për të marrë pjesë në konkursin për profesionistë të shkencave mjekësore teknike në institucionet shëndetësore publike, thirrje te muajit janar dhe muajit gusht 2020.

 

Rajoni Vlorë

Rajoni Tiranë

Rajoni Elbasan

Rajoni Shkodër