Drejtoria Qendrore e OSHKSH bën me dije se duke filluar nga data 21.11.2022, pranë Qendrës së Shërbimeve Arsimore (QSHA)  me adresë Bulevardi  Zhan D’Arc, Nr. 23, Tiranë (ish-ATSH), do të zhvillohet FAZA II,  Testimi i Informatizuar për të gjithë kandidatët  teknikë të shkencave mjekësore që i janë përgjigjur thirrjes për aplikim dhe kanë kaluar me sukses FAZAI, Vlerësimi i Dosjes.
Në faqen zyrtare të QSHA (KLIKO KETU), do të gjeni të publikuar kalendarin sipas profileve dhe orareve përkatëse për kandidatët e sipërcituar.