LISTAT E PJESËMARRËSVE NË KONKURSIN PËR PROFESIONISTË TË SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE, 2020.

Në zbatim të Udhëzimit nr. 481, datë 27.06.2019 “Për procedurat e punësimit për profesionet e shkencave mjekësore teknike në institucionet shëndetësore publike në RSH”, Drejtoria Qendrore e OSHKSH publikon listat e kandidatëve që kanë aplikuar për të marrë pjesë në konkursin për profesionistë të shkencave mjekësore teknike në institucionet shëndetësore Read more…

LISTAT E VERIFIKIMIT PARAPRAK TE PJESEMARRESVE NE KONKURSIN PER PROFESIONISTE TE SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE, GUSHT 2020 RAJONI TIRANE

Në zbatim të Udhëzimit nr. 481, datë 27.06.2019 “Për procedurat e punësimit për profesionet e shkencave mjekësore teknike në institucionet shëndetësore publike në RSH”, Drejtoria Qendrore e OSHKSH publikon listat e verifikimit paraprak të kandidatëve që kanë aplikuar për të marrë pjesë në konkursin për profesionistë të shkencave mjekësore teknike Read more…

LISTAT E VERIFIKIMIT PARAPRAK TE PJESEMARRESVE NE KONKURSIN PER PROFESIONISTE TE SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE, GUSHT 2020

Në zbatim të Udhëzimit nr. 481, datë 27.06.2019 “Për procedurat e punësimit për profesionet e shkencave mjekësore teknike në institucionet shëndetësore publike në RSH”, Drejtoria Qendrore e OSHKSH publikon listat e verifikimit paraprak të kandidatëve që kanë aplikuar për të marrë pjesë në konkursin për profesionistë të shkencave mjekësore teknike Read more…

LISTA E PRITJES PËR PROFESIONISTE TË SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE KORRIK 2020

Në zbatim të Udhëzimit nr. 481, datë 27.06.2019 “Për procedurat e punësimit për profesionet e shkencave mjekësore teknike në institucionet shëndetësore publike në RSH”, Drejtoria Qendrore e OSHKSH publikon  Listën e pritjes të profesionistëve të shkencave mjekësore teknike. . Klikoni për të parë listat: Rajoni Tiranë Rajoni Vlorë Rajoni Elbasan Read more…

LISTA EMËRORE E PROFESIONISTËVE TË SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE TË PUNËSUAR KORRIK 2020

Në zbatim të Udhëzimit nr. 481, datë 27.06.2019 “Për procedurat e punësimit për profesionet e shkencave mjekësore teknike në institucionet shëndetësore publike në RSH”, Drejtoria Qendrore e OSHKSH publikon Listën emërore të profesionistëve të shkencave mjekësore teknike të punësuar pranë Institucioneve Shëndetësore Publike. Profesionistët e punësuar  janë të listuar sipas Read more…