Lista e pritjes

Më poshtë do të gjeni listën e pritjes së kandidatëve fitues për shkencat teknike mjekësore nga portali nr.1: Lista e pritjes Qarku Elbasan Lista e pritjes Qarku Kukës Lista e pritjes Qarku Lezhë Lista e priijes Qarku Shkodër Lista e pritjes Qarku Tiranë Lista e pritjes Qarku Fier Lista e Read more…

SHPALLJE TË VENDEVE VAKANT PËR PROFESIONISTË TË SHKENCAVE TEKNIKE MJEKËSORE

Në zbatim të Udhëzimit të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 493, datë 13.11.2017 “Për administrimin e procedurave të punësimit për profesionet e shkencave mjekësore teknike në institucionet shëndetësore publike në Republikën e Shqipërisë”, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale shpall vende vakant për profesionistë të shkencave teknike mjekësore Read more…