Përgjigjet e pyetjeve të testimit

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale bën publike përgjigjet e pyetjeve të testimit për infermierë, mami,teknikë laboratori dhe teknikë imazherie që u zhvillua sot në 18/07/2018 ambientet  e Godinës së Lëndeve Paraklinike (pas spitalit infektiv) Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Tiranë, për të gjithë kandidatët, për të gjitha qarqet. Rezultatet Read more…

NJOFTIM PËR NDRYSHIMIN E ORARIT TË TESTIMIT TË KANDIDATËVE PËR PROFESIONE TË SHKENCAVE SHËNDETËSORE

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale njofton se për arsye logjistike, testimi i kandidatëve do të shtyhet për në orën 14.00, datë 18/07/2018. Testimi zhvillohet në Godinën e Lëndeve Paraklinike (pas spitalit infektiv) Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Tiranë, për të gjithë kandidatët, për të gjitha qarqet. Regjistrimi i kandidatëve Read more…

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR TË KANDIDATËVE

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale publikon listat mbi rezultatet e verifikimit përfundimtar të kandidatëve që kanë aplikuar për pozicionet e shpallura vakant për profesione të shkencave shëndetësore, sipas Qarqeve. Testimi do të bëhet me datë 18/07/2018, ora 11.00 në Godinën e Lëndeve Paraklinike (pas spitalit infektiv) Qendra Spitalore Universitare Read more…

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për aplikantët për vendet vakant për profesione të shkencave shëndetësore sipas Qarqeve

Në zbatim të Udhëzimit të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 493, datë 13.11.2017 “Për administrimin e procedurave të punësimit për profesionet e shkencave mjekësore teknike në institucionet shëndetësore publike në Republikën e Shqipërisë”, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale publikon listat mbi rezultatet e verifikimit parapraktë kandidatëve që Read more…