Në zbatim të Udhëzimit nr. 481, datë 27.06.2019 “Për procedurat e punësimit për profesionet e shkencave mjekësore teknike në institucionet shëndetësore publike në RSH”, Drejtoria Qendrore e OSHKSH publikon Listën emërore të profesionistëve të shkencave mjekësore teknike të punësuar pranë Institucioneve Shëndetësore Publike.
Profesionistët e punësuar  janë të listuar sipas Rajoneve (Tiranë, Vlorë, Elbasan,Shkodër) dhe në secilin prej rajoneve, sipas Institucionit Shëndetësor Publik  (Spitalor/Parësor), vendosur sipas Njësive Vendore të Kujdesit Shëndetësor.
Klikoni për të parë listat: