NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR TË KANDIDATËVE

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale publikon listat mbi rezultatet e verifikimit përfundimtar të kandidatëve që kanë aplikuar për pozicionet e shpallura vakant për profesione të shkencave shëndetësore, sipas Qarqeve. Testimi do të bëhet me datë 18/07/2018, ora 11.00 në Godinën e Lëndeve Paraklinike (pas spitalit infektiv) Qendra Spitalore Universitare Read more…

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për aplikantët për vendet vakant për profesione të shkencave shëndetësore sipas Qarqeve

Në zbatim të Udhëzimit të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 493, datë 13.11.2017 “Për administrimin e procedurave të punësimit për profesionet e shkencave mjekësore teknike në institucionet shëndetësore publike në Republikën e Shqipërisë”, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale publikon listat mbi rezultatet e verifikimit parapraktë kandidatëve që Read more…

SHPALLJE TË VENDEVE VAKANT PËR PROFESIONISTË TË SHKENCAVE TEKNIKE MJEKËSORE

Në zbatim të Udhëzimit të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 493, datë 13.11.2017 “Për administrimin e procedurave të punësimit për profesionet e shkencave mjekësore teknike në institucionet shëndetësore publike në Republikën e Shqipërisë”, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale shpall vende vakant për profesionistë të shkencave teknike mjekësore Read more…